80% polskich dzieci w wieku 6 – 12 lat ma próchnicę!

Próchnica u dzieci w naszym kraju to zjawisko o skali epidemii w naszym kraju, na tle Europy polskie dzieci mają najgorszy stan uzębienia na Starym Kontynencie. W sytuacji gdy opieka zdrowotna dzieci jest darmowa, powinno to być znacznie mniejszym problemem, dzieje się jednak inaczej, a to z kilku powodów:

  • zbyt duże spożycie cukru u dzieci – według zaleceń pediatrycznych do 2 roku życia dzieciom nie powinno podawać się cukru, w Polsce 80% dzieci kosztuje go przed ukończeniem 2 lat,

  • brak świadomości rodziców, którzy często to 5 roku życia nie zabierają do dentysty, uznają to bowiem za niepotrzebne.