Alimenty na dziecko

Obowiązkiem prawnym rodziców jest zapewnienie swojemu dziecku utrzymania na czas do uzyskania przez pociechy samodzielności. Alimenty przysługują od narodzenia dziecka do czasu pełnoletności. Czasami górną granicą jest wiek dwudziestu czterech lat. Ogólnie kodeks rodzinny nie podaje ostatecznego wieku dziecka, w którym alimenty przestają przysługiwać.

Równa stopa życiowa

Zasada równej stopy życiowej nie zakłada automatycznego podziały osiąganych przez rodziców dochodów. Jej istotna najczęściej sprowadza się do tego, że rodzice zobowiązani są do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb dziecka oczywiście z uwzględnieniem wieku, stanu zdrowia i kierunku kształcenia zawodowego.

Co w sytuacji, gdy dziecko jest pełnoletnie i kontynuuje naukę?

Jeżeli dziecko skończy osiemnaście lat i nadal kontynuuje naukę to sąd może zdecydować o obowiązku kontynuowania spłaty alimentów.

Sytuacje zwalniające z obowiązku alimentacyjnego

Rodzice są zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego względem dziecka jeżeli dochody z majątku dziecka są wystarczające na pokrycie jego kosztów utrzymania, a także w sytuacji gdy dziecko może zaspokoić swoje uzasadnione potrzeby z innych źródeł, na przykład poprzez pobieranie renty rodzinnej, z dochodów uzyskiwanych z majątku rodzeństwa, lub z pobierania stypendium.

Co nie zwalania z obowiązku alimentacyjnego?

Bardzo wiele osób sądzi, że ponowne małżeństwo jest powodem do zaprzestania obowiązku alimentacyjnego. W rzeczywistości jeżeli dziecko nie jest w stanie się samo utrzymać, to nadal musimy płacić alimenty na dziecko z poprzedniego związku. Jeżeli zdarzy się, że ktoś zwleka ze spłata zobowiązań niezbędna może być pomoc adwokata, którego znajdziemy w sieci na stronie – prawnik kraków.

Pozew alimentacyjny na rzecz dziecka

Pozew alimentacyjny na rzecz dziecka może zostać złożony przez osobę u której dziecko przebywa po rozwodzie.

Wysokość alimentów

1) Wpływ na wysokość alimentów mają takie sprawy jak usprawiedliwiona potrzeba dziecka, możliwości zarobkowe rodziców, a także zakres świadczonych zobowiązań.

2) Oczywiście alimenty dotyczą jedynie uzasadnionych potrzeb, czyli takiego wsparcia finansowego, które pozwala na normalne warunki do życia i rozwoju.

3) Dziecko powinno otrzymać zarówno pomoce naukowe , odzież oraz wyżywienie. Jeżeli maluch jest chory to w ramach uzasadnionej potrzeby mieści się także konieczność zakupu leków i ponoszenia kosztów leczenia.

4) Możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do alimentów, to nie tylko jej bezpośrednie dochody, ale także profity, które mogłaby osiągnąć po dołożeniu należytej staranności w wykorzystaniu sił i kwalifikacji.

Pozew alimentacyjny

W przypadku trudności z wyegzekwowaniem odpowiednich alimentów niezbędne jest postępowanie sądowe. Pozew składa się do sądu rejonowego odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. Jeżeli pozwie ma na celu ubieganie się o alimenty od dwojga lub większej ilości dzieci, to należy podać wysokość dochodzonej kwoty i przyczyn uzasadniające żądanie.

Przebieg postępowania alimentacyjnego

Sąd wydaje orzeczenie w sprawie alimentacyjnej po przeprowadzeniu rozprawy. Ważne jest przesłuchanie poszczególnych stron oraz świadków. Dopuszcza się między innymi dowody w postaci dokumentów urzędowych, a także akty poprzednich spraw rozwodowych. Sąd może wydać wyroku z żądaniem natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że od razu podlega on wykonaniu. Jeżeli osoba wobec której zasądzono alimenty nie dokonuje odpowiednich wpłat możliwe jest wykonanie egzekucji komorniczej.