Brak klasy średniej

W krajach wysokorozwiniętych wyznacznikiem standardów życia i rozwoju społecznego jest obecność klasy średniej, czyli osób posiadających odpowiednie środki finansowe pozwalające im na wydawanie pieniędzy na rozrywki i dobra, które ułatwiają codzienne życie, choć nie są niezbędnym elementem codzienności.

Klasa średnia to ludzie dobrze wykształceni, którzy posiadają bezpieczeństwo finansowe. W naszym kraju wyraźnie widoczna jest klasa zamożnych obywateli, którzy mogą pozwolić sobie na dobra luksusowe oraz biednych, którym bardzo trudno jest związać koniec z końcem. Taki stan rzeczy ma wpływ nie tylko na ogólne myślenie o kraju i jego sytuacji, ale również na konsumpcje i ogólną sytuację gospodarki kraju, która w krajach rozwiniętych napędzana jest właśnie przez klasę średnią.