Jakie perspektywy zawodowe czekają absolwentów prawa?

Wybór odpowiedniego kierunku studiów jest kwestią niezwykle istotna. W końcu to od tej decyzji zależy często, jakie konkretne perspektywy zawodowe będą nas czekać oraz jak odnajdziemy się na niełatwym współczesnym rynku pracy.

Od wielu lat dużą popularnością wśród maturzystów cieszy się studiowanie prawa. Studia takie uważane są za perspektywiczne oraz w pewien sposób nobilitujące. Jednak czym tak naprawdę można się po nich zawodowo zajmować? Postanowiliśmy podjąć próbę odpowiedzi na tak postawione pytanie. Oto nasze najważniejsze wnioski oraz przykłady konkretnych zawodów.

Po skończeniu prawa wiele osób decyduje się podejść do egzaminu na aplikację

Prawo jest o tyle specyficznym kierunkiem studiów, że po zdobyciu z niego tytułu magistra wiele osób uznaje, że to dopiero początek poważniejszego myślenia o dalszej karierze. Zawody stricte prawnicze, takie jak radca prawny, notariusz, adwokat, prokurator czy sędzia, wymagają pomyślnego zdania państwowego egzaminu oraz odpowiedniej praktyki.

Kandydatem do aplikacji może być jedynie osoba nieskazitelnego charakteru, która korzysta z pełni swoich praw publicznych. Musi ona też oczywiście posiadać tytuł magistra, zdobyty na wyższych studiach prawniczych na uczelni w Polsce lub też zagranicą (pod warunkiem, że tytuł z uczelni zagranicznej jest uznany w naszym kraju).

Aplikacje na poszczególne zawody prawnicze różnią się od siebie długością trwania. Szczegółowe informacje na ten temat zostały wyszczególnione poniżej:

-aplikacja, po której wykonywać można zawód adwokata (czyli adwokacka), trwa 3 lata, podobnie jak aplikacja radcowska (którą kończą radcy prawni),

-aplikacja ogólna, po której zostać można referendarzem sądowym, trwa 1 rok na aplikację sądową należy poświęcić aż 4 lata,

-aplikacja prokuratorska zajmuje 2 lata oraz 6 miesięcy o pół roku krótsza jest aplikacja komornicza (trwa 2 lata),

-aplikacja notarialna trwa natomiast 3 lata i 6 miesięcy legislatorzy swoją aplikację (legislacyjną) kończą po półtora roku.

Aplikacja obejmuje w dużej mierze przede wszystkim praktykę w konkretnych zawodach prawniczych. Dlatego absolwenci studiów prawniczych będący w trakcie aplikacji zatrudniani są w różnorakich kancelariach. Przykładowo, w tej kancelarii: www.azzkancelaria.info.pl/oferta-i-zakres-uslug, pracuje aplikantka radcowska.

Karierę zawodową po prawie zrobić można również bez aplikacji

Osoby znające dokładnie różnorakie zagadnienia prawne znajdują zatrudnienie również bez odbycia aplikacji czy złożenia państwowego egzaminu. Międzynarodowe korporacje specjalizujące się w audytowaniem innych podmiotów i sprawdzaniem poprawności ich działania również pod względem prawnym, z coraz większą chęcią zatrudniają absolwentów prawa.

Również jednostki samorządowe oraz instytucje publiczne często w swoich wymaganiach zaznaczają, że szczególnie mile widziane są osoby z teoretycznymi podstawami obowiązków wykonywanych na stanowiskach związanych z szeroko pojętym prawem oraz administracją.