Letnie kursy językowe

Wielu młodych obywateli zza wschodniej granicy decyduje się na przyjazd do Polski. Dlaczego? Otóż po zdobyciu średniego wykształcenia bardzo często szukają dla siebie nowej drogi edukacji i z tego powodu decydują się na studia za granicą w tym coraz częściej w Polsce. Najliczniejszą grupą cudzoziemców są studenci z innych krajów europejskich. Dotyczy to głównie obywateli Ukrainy, Białorusi, Czech czy Szwecji.

Wpływy polityczno-ekonomiczne

Do najczęstszych powodów zmuszających młodych ludzi do wyjazdu ze swojej ojczyzny, w celu zdobycia wyższego wykształcenia, najczęściej zalicza się trudna sytuacja polityczna. Wielu studentów z Ukrainy czy Białorusi z powodu prześladowań za działalność opozycyjną zostało usuniętych z państwowych uczeni. To niejako przyczynia się do konieczności emigracji. Polska staje się dla nich bezpieczną przystanią, w której będą mieli zagwarantowywaną możliwość studiowania oraz uzyskania prawa do różnych świadczeń jak stypendia naukowe. Co więcej zdobycie polskiego wykształcenia w ramach edukacji w Polsce wydaje się dla nich bardziej prestiżowe. To dla nich perspektywa rozwoju na arenie międzynarodowego rynku pracy.

Pomocne programy

Studenci przybywający do Polski mogą skorzystać z licznych kursów przygotowawczych na studia. Dużym zainteresowaniem cieszą się między innymi letnie kursy przygotowawcze, których dokładny program dostępny jest w tym miejscu – http://plschool-uj.ru/szkola-letnia/detalnoe-opisanie-kursov. Najważniejszym warunkiem uczestnictwa w kursie jest biegłe posługiwanie się językiem słowiańskim. Może nim być język ukraiński, rosyjski czy słowacki. Od tego uzależniony jest między innymi program nauki języka polskiego.

Korzyści uczestnictwa w kursie

Nawet taki letni kurs przygotowujący do studiów w Polsce wydaje się być pomocny dla obcokrajowców, ponieważ intensywność zajęć została dokładnie zaplanowana. Dzięki uczestnictwu w kursie studenci będą posługiwać się językiem polskim z dużo większą swobodą i tym samym będą lepiej przygotowani do rozpoczęcia studiów w Polsce. Zajęcia gwarantują im między innymi zdobycie sprawności językowych takich jak:

  • rozumienie ze słuchu

  • mówienie

  • czytanie

  • oraz pisanie

Jednocześnie studenci zapisujący się na letnie kursy przygotowawcze mogą liczyć również na dodatkowy program kulturalny i turystyczny (zob. http://www.plschool.uj.edu.pl/szkola-letnia). W ten sposób bliżej poznają nie tylko naszą kulturę i tradycję, ale także ciekawie spędzają czas wolny od zajęć. Mogą skorzystać na przykład z udziału w warsztatach tanecznych, kulinarnych czy licznych spektaklach teatralnych lub pokazach filmowych. Nie zabraknie również atrakcji typowych turystycznie jak zwiedzanie licznych muzeów czy udziału w wycieczkach krajoznawczych.

Poziom kształcenia

Wbrew powszechnej opinii polski system szkolnictwa wyższego cały czas się rozwija i próbuje osiągnąć jak najwyższy poziom. Do tego Polska aktywnie uczestniczy również w Procesie Bolońskim. W ten sposób zarówno polscy studenci jak i cudzoziemcy studiujący w Polsce mogą bez żadnych przeszkód kontynuować naukę również w innym kraju Unii Europejskiej. Edukacja w Polsce gwarantuje różnorodność możliwości kształcenia. Wśród popularnych kierunków studiów wymienia się między innymi medycynę, stosunki międzynarodowe czy ekonomię. Dyplom zdobyty na wyższej uczelni uznawany jest nie tylko w Europie, ale również na świecie.