Poznaj nas bliżej

Portal, który dziś oddajemy w Wasze ręce to miejsce poświęcone zagadnieniom społecznym i edukacyjnym. Pisząc o tematyce społecznej chcemy poruszać wszelkie problemy i tendencje jakie zarysowują się we współczesnych społeczeństwach. Będziemy mówić zarówno o służbie zdrowia, o stanie zdrowia Polaków, jak i o problemie bezrobocia, o sytuacji osób starszych w naszym kraju, o walce z przemocą domową, o radzeniu sobie z problemami psychicznymi, o sytuacji sierot i wiele innych.

Oddzielnym zagadnieniem jakie chcemy poruszyć również związanym z kwestiami społecznymi jest nauka i edukacja. Będziemy poruszać kwestię polskiego systemu edukacji, kwestie analfabetyzmu w poszczególnych regionach świata, omawiać zagadnienia z szeroko rozumianymi badaniami naukowymi i nowym odkryciami.

Nasz portal w sposób szczególny poświęcony jest kobietom ich rolą społecznym, funkcją jakie pełniły i pełniom w edukacji, sytuacji zdrowotnej polskich kobiet, kwestiom moralno – etycznym związanym z prawem do decydowania o własnym ciele oraz zagadnieniom równouprawnienia, które nadal stanowi palący problem społeczny.