Porady prawne dotyczące uzyskania separacji

Małżonkowie, którzy przestają być zgodni mogą wystąpić do sądu z prośbą o orzeczenie o separacji. Odbywa się to w trybie nieprocesowym, a także w trybie normalnego procesu toczonego przed sądem. Jeżeli potrzebujemy porady prawnej w Katowicach, dotyczącej uzyskania separacji, to odpowiedniego adwokata znajdziemy po kliknięciu w odnośnik- porady prawne w katowicach.

Separacja małżonków

Separacja niezależnie, czy jest prowadzona w trybie nieprocesowym, czy procesowym powinna wykazać rozkład pożycia małżeńskiego, podobnie jak się to ma w przypadku starania się o rozwód. Małżonkowie zatem muszą udowodnić, że nic już ich nie łączy zarówno na stopie uczuciowej, ale też ekonomicznej. Podstawowa różnica między separacją, a rozwodem jest taka, że małżonkowie nie muszą udowadniać trwałego rozkładu pożycia.

Kiedy sąd nie orzeknie o separacji?

– Sąd nie orzeknie o separacji w sytuacji gdy może ucierpieć osoba małoletnia pozostająca pod opieką małżonków.

– Sąd nie orzeknie również o separacji jeżeli jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Chodzi między innymi o sytuacje, gdy jedne z małżonków jest ciężko chory.

Postępowanie o separację w trybie procesowym

Iwona: „Każdy z małżonków może wystąpić o separację. Pozew należy złożyć w sądzie okręgowym, a wpis wiąże się z koniecznością zapłaty sześciuset złotych. Każda sprawa może mieć więcej niż jedną rozprawę. Podczas rozpraw analizuje się winę małżonków, a także sąd musi przeprowadzić dokładny wywiad środowiskowy. Każdy szczegół może mieć znaczenie. Sprawa o separację kończy się wydaniem przez sąd wyroku. Oprócz tego, że zostaje wydane orzeczenie o separacji, można poruszyć także sprawy związane z:

1. Alimentami na drugiego małżonka, a także na dzieci.

2. Władzą rodzicielską.

3. Kontaktami z dziećmi.

4. Sposobem korzystania z mieszkania a także z podziałem majątku”.

Postępowanie separacyjne nieprocesowe

Oprócz postępowania procesowego można o separację starać się także w trybie nieprocesowym. W takiej sytuacji sąd rozpatruje sprawę, a następnie postanowienia, a nie wyrok.

I. Prowadzenie sprawy o separacją w podobny sposób jest możliwe jedynie wtedy, kiedy małżonkowie złożyli zgodny wniosek.

II. Ważne jest także nieposiadanie przez nich małoletnich dzieci. Koszt takiej sprawy wynosi na ogół około stu złotych i trwa maksymalnie do dwóch rozpraw.

Żądanie rozwodu

Czasami jeden z małżonków żąda orzeczenia o separacji, drugi natomiast rozwodu. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to współmałżonków musi rozsądzić sąd. Najczęściej decyduje on zgodnie z dobrem małoletnich dzieci i interesu społecznego. Oczywiście zarówno od orzeczenia w trybie procesowym jak i nieprocesowym można się odwołać do wyższej instancji.

Jak złożyć pozew o separację

Pozew o separację należy złożyć do odpowiedniego sądu. Następnie należy podać dokładne dane dotyczące stron. Podaje się imiona i nazwiska, a także zawód i aktualny adres.

a) Kolejnym krokiem jest żądanie pozwu. Podajemy tam czego żądamy, a także z czyjej winy ma zostać orzeczona separacja.

b) Możemy także zażądać przesłuchania świadków, ale powinniśmy podać ich dane i adresy. Oczywiście podajemy na jaką okoliczność świadkowie mają być przesłuchani.

c) Powód powinien w pozwie podać także wymagania dotyczące orzeczenia separacji, czyli wysokość alimentów, a także powierzenie spraw rodzicielskich jednej ze stron.

d) Następnym krokiem jest uzasadnienie pozwu. Podajemy w nim dowody które potwierdzają, że opisane w pozwie fakty są prawdziwe. W uzasadnieniu podaje się liczbę, wiek i płeć dzieci, stosunki majątkowe, a także sytuację zarobkową obu rodziców.