Prawa pracownicze nie dotyczą Polaków

Mówiąc o problemach społecznych często wspomina się o bezrobociu, które choć nadal duże w naszym kraju nie jest jedynym problemem związanym z pracom. Wielu obywateli naszego kraju zatrudnionych jest na tak zwanych umowach śmieciowych, czyli innych niż umowy o pracę.

Brak umowy o pracę sprawia, że pracownicy nie mają niezbędnego im poczucia bezpieczeństwa, gwarancji związanych z nagłymi sytuacjami w życiu a to z kolei wpływa na niechęć do wydawania środków finansowych, posiadania dzieci oraz przepracowanie i stres, które pociągają za sobą depresje.

Brak umowy o pracę oznacza:

  • płatne usługi medyczne, na co wiele osób zatrudnionych na takich umowach nie stać

  • brak płatnych urlopów macierzyńskich i wychowawczych, co wiąże się z niechęciom do posiadania dzieci

  • brak prawa do płatnych urlopów, co przekłada się na przepracowanie

  • brak norm dotyczących wymiaru godzin pracy, co oznacza, że często za darmo pracują więcej niż 8 h dziennie.