Roboty spawalnicze – uprawnienia

 

Roboty spawalnicze to urządzenia, które w dużej mierze zastępują pracę ludzkich rąk. Nie oznacza to jednak, że mogą pracować w pełni samodzielnie. Operatorzy robotów spawalniczych z gubad.com/uslugi/robot-spawalniczy/ , muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia . Dziś podzielimy się z Wami zgromadzonymi informacjami.

 

 

azaqwert (3)

 

Zgodnie z § 27 r.b.p.s. prace spawalnicze powinny być wykonywane przez osoby posiadające „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia” albo „Świadectwo egzaminu spawacza” lub „Książkę spawacza„.

 

 

 

 

 

Kandydaci, którzy chcą szkolić się na operatorów robotów spawalniczych muszą wcześniej spełnić kilka istotnych wymagań:

  • posiadać podstawowe wykształcenie;
  • mieć ukończone 18 lat;
  • posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
  • posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania określonych czynności;
  • zdać egzamin państwowy sprawdzający kwalifikacje.

 

Roboty spawalnicze pomagają ludziom w pracy spawacza
Roboty spawalnicze pomagają ludziom w pracy

 

Po zdobyciu specjalistycznych uprawnień na roboty spawalnicze kandydat może posługiwać się w swojej pracy jedną z poniższych metod spawalnych: 111, 131, 135, 13 lub 141.

Warto pamiętać, że roboty do spawania cieszą się coraz większą popularnością, więc popyt na specjalistów z zakresu ich obsługi stale rośnie.