Rozwód w Polsce – jak się do niego przygotować i jakiego wyroku można dochodzić

Powzięcie decyzji o rozwodzie jest zawsze trudne. Pojawiają się argumenty „za” i „przeciw”, trwają rozmyślania i bezskuteczne próby ratowania małżeństwa, które bardzo często jedynie pogłębiają problem. Czy rozwój można przeprowadzić szybko? Jak przygotować się do postępowania?

Polubowne porozumienie stron

Specjaliści z zakresu prawa rodzinnego zawsze radzą, aby przed właściwym postępowaniem spróbować dojść do porozumienia – nawet jeżeli pojawiają się w tej kwestii jakiekolwiek konflikty. Jeżeli próby polubowne kończą się niepowodzeniem można skorzystać z pomocy mediatora lub adwokata, który będzie pełnił tę funkcję. Jeszcze przed rozprawą warto również ustalić:

 • miejsce pobytu wspólnych dzieci,

 • podział majątku,

 • podział wspólnej firmy,

 • wysokość przynależnych alimentów dla jednej ze stron do nich uprawnionych,

 • i wiele, wiele innych.

Kiedy na sali sądowej obydwie ze stron zaprezentują podobne stanowiska wyrok będzie jedynie formalnością i być może uda się zakończyć całe postępowanie podczas jednego posiedzenia. W pozwie rozwodowym należy również wskazać ewentualnych świadków, którzy będą mogli wypowiedzieć się na temat dotychczasowego pożycia małżeńskiego stron postępowania.

A co w sytuacji kiedy małżonkowie nie są w stanie dojść do przedsądownego porozumienia nawet z pomocą mediatora?

Wówczas zaleca się skorzystanie z pomocy specjalisty. Przykład kancelarii, która specjalizuje się w rozwodach można znaleźć na przykład tutaj – adwokat kraków rozwód. Specjalista z całą pewnością będzie w stanie wskazać najlepsze rozwiązanie. Warto przy tym pamiętać, że powództwo rozwodowe jest powództwem z drogi cywilnej w związku z czym pozwany musi uiścić odpowiednią opłatę za przeprowadzone postępowanie. Im dłużej będzie trwał rozwód, tym wyższa będzie finalna suma, która prawdopodobnie nie zostanie umorzona.

Jakiego orzeczenia sądu w zakresie rozwodu można się spodziewać?

 1. Rozwód bez orzekania o winie – sąd w trakcie postępowania uznaje, że żadna ze stron nie jest w sposób szczególny winna rozpadu małżeństwa

 2. Rozwód z orzeczeniem o winie jednego małżonka – sąd w trakcie postępowania uznaje, że tylko jedna ze stron jest winna całkowitemu rozpadowi pożycia małżeńskiego. Uznanie winy jednej ze stron niesie za sobą konsekwencje prawne – zwłaszcza w zakresie ewentualnych, późniejszych alimentów na poczet byłej małżonki lub byłego małżonka.

 3. Rozwód z orzeczeniem o winie obydwu stron – sąd w trakcie postępowania uznaje, że obydwie strony dokonały celowych i zamierzonych działań, które w efekcie przyczyniły się do całkowitego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego.

Co może zasądzić o winie?

Istnieją pewne przesłanki, które sąd może uwzględnić podczas orzekania o winie w rozpadzie pożycia. Zaliczają się do nich między innymi:

 • częste groźby kierowane do małżonka

 • odmowa spełniania obowiązku małżeńskiego – czyli stronienie od współżycia fizycznego

 • porzucenie małżonka bez powodu – wówczas rozwód może być orzeczony również w sytuacji kiedy druga ze stron jest nieobecna i nie można nawiązać z nią żadnego kontaktu

 • choroba alkoholowa – permanentny stan upojenia alkoholowego również może przesądzić o rozpadzie małżeństwa, zwłaszcza jeśli osoba nadużywająca alkoholu stroni od wszelkich prób wyjścia z nałogu

 • agresja i przemoc wobec małżonka – nawracające awantury i rękoczyny

 • zdrada małżeńska – zdaniem ekspertów jest to najczęstszy powód rozwodów w Polsce

 • ukrywana choroba – na przykład genetyczna, która może mieć wpływ na przyszłe potomstwo lub zagrażać bezpieczeństwu stronie postępowania

Warto pamiętać, że każdy z powyższych czynników musi być udowodniony na przykład poprzez obdukcję lekarską świadczącą o agresji małżonka, zeznania świadków, czy dokumenty poświadczające zdradę.