System opieki zdrowotnej w Polsce

Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na dwóch głównych ustawach: Ustawie o o zakładach opieki zdrowotnej oraz Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które określają zakres świadczeń zdrowotnych przysługujących pacjentom oraz ich sposób przyznawania. Polski system oparty jest na modelu ubezpieczeniowym, oznacza to, że każdemu ubezpieczonemu przysługuje bezpłatna opieka medyczna, niezależnie od stopnia zamożności danej osoby.