Szkoła bez telefonów?

Współcześnie wielu uczniów już od najmłodszych lat staje się posiadaczami telefonów komórkowych. Rodzice argumentują to jako konieczność kontaktu z dzieckiem, dla uczniów jest to w duże mierze kwestia mody. Jednak smartfon na lekcji bywa problemem dla nauczyciela, różne szkoły różnie podchodzą do tego tematu, dominują trzy główne założenia:

a. całkowity zakaz posiadania telefonów w szkole – część szkół zabrania wnoszenia na swój teren telefonów komórkowych, a uczniom z nimi przyłapanym grozi konfiskata,

b. zakaz używania telefonów na lekcjach – uczniowie wchodzą dla klasy zobowiązani są zostawić telefon w specjalnym stojaku znajdującym się przy wejściu. Mogą natomiast korzystać z nich swobodnie na przerwach.

c. szkoły nie ingerują w posiadanie przez uczniów telefonów – uczniom nie wolno korzystać z telefonu na lekcji, ale nie są w żadne sposób kontrolowani, co do ich posiadania czy też nie.