Zagadnienia dotyczące alimentów na dziecko

Podstawowym problemem z jakim mogą się spotkać kobiety starające się o alimenty na dziecko, może być problem z udowodnieniem, że dana osoba jest ojcem dziecka. W takiej sytuacji niezbędna będzie pomoc odpowiedniej kancelarii, którą znajdziemy pod adresem – azzkancelaria.info.pl. Kancelaria może między innymi pomóc w udowodnieniu ojcostwa.

Uznanie ojcostwa

Uznanie ojcostwa jest oświadczeniem mężczyzny, w którym przyznaje się, że dziecko pochodzi właśnie od niego, co ważne do uznania ojcostwa niezbędne jest także potwierdzenie tego faktu przez matkę dziecka.

Gdzie składa się oświadczenie o uznaniu ojcostwa?

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa zostaje złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego ewentualnie przed sądem opiekuńczym. Jeżeli chodzi o termin, w którym należy złożyć oświadczenie, to wynosi on maksymalnie trzy miesiące. Oczywiście można uznać ojcostwo dziecka jeszcze nie urodzonego, ale po przekroczeniu osiemnastu lat przez dziecko, takie oświadczenie nie jest już możliwe.

Ustalenie ojcostwa

Kobiety starające się o alimenty mogą wystąpić z pozwem o ustalenie ojcostwa. Oprócz samej matki dziecko może taki pozew również złożyć dziecko, a także domniemany ojciec. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku śmierci dziecka wystąpienie o ustalenie ojcostwa nie jest możliwe. Jeżeli chodzi o metody wykorzystywane do ustalenie ojcostwa, to najpewniejszym sposobem jest badanie DNA.

Alimenty

Jeżeli zależy nam na szybkim uzyskaniu alimentów, to razem z pozwem dotyczącym uznania ojcostwa niezbędne jest złożenie także wniosku o alimenty. Wysokość alimentów uzależniona jest od tak zwanych usprawiedliwionych potrzeb dziecka, a także oczywiście od możliwości zarobkowych i majątkowych ojca dziecka. Ojciec dziecka zobowiązany jest do współponoszenia wydatków na dziecko w okresie ciąży, a także porodu.

Zaprzeczenie ojcostwu

a. Zgodnie z prawem obowiązuje tak zwane domniemanie pochodzenia dziecka od męża kobiety, jeśli maluch urodził się w czasie trwania związku. Jeżeli nie ma pewności co do tego, kto jest ojcem to mężczyzna może wystąpić o zaprzeczenie ojcostwu.

b. Celem postępowanie w takim przypadku nie jest ustalenie, kto jest biologicznym rodzicem, ale sprawdzenie, czy jest nim osoba wnosząca o zaprzeczenie. Oczywiście matka sama też może wystąpić o zaprzeczenie ojcostwa.

c. Dziecko po osiągnięciu pełnoletności również może wystąpić z powództwem o zaprzeczeniu ojcostwa, jednak musi to zrobić nie później niż w ciągu trzech lat od daty osiągnięcia osiemnastu lat.

d. Powództwo może wytoczyć także osoba prokuratora, jeżeli jest w interesie społecznym, lub jeżeli wymaga tego dobro dziecka. Co ważne, powództwo prokuratorskie nie jest ograniczone żadnymi terminami i może nastąpić w dowolnej chwili.

e. Jeżeli mąż jest całkowicie ubezwłasnowolniony z powodu choroby powództwo może wytoczyć jego przedstawiciel ustawowy w ciągu sześciu miesięcy od dnia ustanowienia przedstawiciela lub sześciu miesięcy od dnia w którym dowiedział się o całej sprawie.