Założenia metody Montessori

W metodzie Montessori głównym założeniem jest indywidualny rozwój każdego dziecka, dlatego też w szkołach opartych na jej filozofii dzieci pracują z materiałami i wiedzą, która najbardziej ich interesuje. Istotne jest tutaj również odpowiednie przygotowanie inspirującego otoczenia, a zdaniem nauczyciela dostarczenie materiałów odpowiednich do zainteresowań dziecka, oraz nadanie czynnościom ucznia celowości. Metoda ta opiera się na założeniach, że:

  • dzieci do 6 roku życia to odkrywcy, którzy budują swój świat przy pomocy poznawania tego, co ich otacza,

  • dzieci między 6 a 12 rokiem życia to dzieci rozwijające swoją kreatywność i zdolność abstrakcyjnego myślenia, które dotychczas zdobytą wiedzę wykorzystują do dalszego poznawania świata,

  • od 12 do 18 lat – wówczas ludzie poszukują swojego miejsca w społeczeństwie i to na nie zwracają najmocniej uwagę

  • od 18 do 24 roku życia – to okres specjalizacji w określonej dziedzinie.